De afsluiting van het project ‘Pelgrimage opnieuw uitvinden’, georganiseerd door de Camino Academie was een (online)bijeenkomst waarin enkele experts vanuit hun eigen invalshoek reageerden op het verzamelde materiaal. Tevens werd, op basis van enkele stellingen, gediscussieerd over de vraag hoe deze ontwikkelingen geïnterpreteerd kunnen worden. De experts die aan de slotbijeenkomst een bijdrage leverden waren:

-Ankie van Dijk, directeur van Wandelnet. Wandelnet maakt zich, met circa twaalf  betaalde krachten en bijna duizend vrijwilligers, op landelijk, regionaal en lokaal niveau sterk voor de belangen van wandelaars en voetgangers.

-Léon Hanssen, cultuurhistoricus, gespecialiseerd in moderne Europese cultuurgeschiedenis. Hij maakte naam als biograaf van Menno ter Braak en Piet Mondriaan. In 2020 verscheen van hem ‘Handboek voor de vagebond: In de voetsporen van vrije denkers.’

-Miranda Megens, cultuurwetenschapper. Zij deed voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoek naar de mogelijkheden om kerken en kloosters open te stellen voor (o.a.) pelgrimage en toerisme (voor haar rapport hierover: zie www.toekomstreligieuserfgoed.nl/artikelen/op-pelgrimage-nederland)

Dagvoorzitter was Suzanne van der Beek, lid van de stuurgroep van de Camino Academie.

De video-opname van de bijeenkomst kunt u vinden via https://www.youtube.com/channel/UCwj3D2qxCmckWGXZfabMCug

De tekst van de stellingen, opgesteld door Paul Post (emeritus hoogleraar Rituele studies aan de universiteit Tilburg en voorzitter van de Camino Academie) vindt u via

www.caminoacademie.nl/wp-content/uploads/Stellingen-pelgrimage-opnieuw-uitvinden-slotbijeenkomst-2021-webversie.pdf

Informatie over de diverse routes die in het project betrokken zijn vindt u op: