Donatie

 15,00 75,00

Als donateur van Stichting Sufi Trail steun je ons bij het bedenken, uitzetten en markeren van nieuwe pelgrimsroutes en het organiseren van fiets- en wandelreizen onder leiding van een gids. De kosten die verbonden zijn aan het bedenken, uitzetten en markeren van de pelgrimsroutes en het beschikbaar stellen van een gids betalen we namelijk uit de donaties.

Al het werk voor De Sufi Trail wordt gedaan door vrijwilligers en als donateur zorg je ervoor dat we ons werk kunnen voortzetten. Bij het ontwikkelen van fiets en wandelgidsen komt veel expertise en tijd kijken, wijzelf net als onze vrijwilligers kunnen met deze donaties een vergoeding ontvangen.

Donateurs betalen een donatie van € 24 (NL), of een donatie van € 29 (BE)  voor een kalenderjaar. Een groter bedrag is van harte welkom: het extra bedrag is dan een gift.  Donatie voor een ander bedrag!

Inschrijfgeld en donaties zijn niet restitueerbaar.

 15,00
 24,00
 29,00
 44,00
 75,00

Als donateur van Stichting Sufi Trail steun je ons bij het bedenken, uitzetten en markeren van nieuwe pelgrimsroutes en het organiseren van fiets- en wandelreizen onder leiding van een gids. De kosten die verbonden zijn aan het bedenken, uitzetten en markeren van de pelgrimsroutes en het beschikbaar stellen van een gids betalen we namelijk uit de donaties.

Al het werk voor De Sufi Trail wordt gedaan door vrijwilligers en als donateur zorg je ervoor dat we ons werk kunnen voortzetten. Bij het ontwikkelen van fiets en wandelgidsen komt veel expertise en tijd kijken, wijzelf net als onze vrijwilligers kunnen met deze donaties een vergoeding ontvangen.

Donateurs betalen een donatie van € 24 (NL), of een donatie van € 29 (BE)  voor een kalenderjaar. Een groter bedrag is van harte welkom: het extra bedrag is dan een gift.  Donatie voor een ander bedrag!

Inschrijfgeld en donaties zijn niet restitueerbaar.

We benaderen je eenmaal per jaar met het verzoek om je donatie voor dat kalenderjaar te betalen, je kunt het donateurschap altijd beëindigen. Donateurs die een maandelijks of per kwartaal automatisch een donatie overmaken kunnen het ook maandelijks opzeggen zonder opgaaf van redenen. Met het overmaken van het bedrag meld je je aan als nieuwe donateur van De Sufi Trail. Indien je een startpakket of een Sufi Trail paspoort hebt besteld ben je automatisch voor de lopende jaar gratis lid. En ontvang je twee maal per jaar het magazine Veertig.